Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Fakültemiz bilimsel ve sektörel araştırmalar ile akademik düzeyde bilgi üretmek, bölgesel turizm faaliyetlerini geliştirerek bölgenin, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca Atatürk ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli bir eğitim-öğretim vermektir.

Vizyonumuz
Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, hukuka saygılı, üreten, tartışan, topluma ve ülke ekonomisine hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, araştırmacı, yenilikçi eğitim anlayışı ve imkanlarıyla öğrenciler tarafından tercih edilen, küresel düzeydeki rekabete ayak uydurabilecek donanıma sahip mezunlar yetiştiren, ülkenin en başarılı ve ilk sıralarda yer alan Turizm Fakülteleri arasında yer almaktır.