İş Akış Süreçleri

A-PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Araştırma Görevlisi Atama İş Akış Süreci
 2. Bölüm Başkanı Atama İş Akış Süreci
 3. Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
 4. Görevlendirme İş Akış Süreci
 5. İdari Personel Atama  İş Akış Süreci
 6. İzin İşleri İş Akış Süreci
 7. Öğretim Görevlisi Atama İş Akış Süreci
 8. Uzman Atama İş Akış Süreci
 9. Yardımcı Doçent Atama İş Akış Süreci
B-ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Akademik Öğrenci Danışman Atama İş AkışSüreci
 2. Ara Sınav Programı İş Akış Süreci
 3. Bütünleme Sınav Programı İş Akış Süreci
 4. Ders Kaydı İş Akış Süreci
 5. Ders Muafiyeti İş Akış Süreci
 6. Ders Telafisi İş Akış Süreci
 7. İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İş Akış Süreci
 8. Mazeret Sınavı İş Akış Süreci
 9. Mezuniyet İşleri İş Akış Süreci
 10. Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci
 11. Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci
 12. Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci
 13. Sınav Sonucuna İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci
 14. Staj İşlemleri İş Akış Süreci
 15. Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci
 16. Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
C-TAHAKKUK İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Açıktan Atanma İş Akış Süreci
 2. Doğrudan Temin İş Akış Süreci
 3. Doğum Yardımı İş Akış Süreci
 4. Ek Ders Ücreti İş Akış Süreci
 5. Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
 6. Fazla Mesai İş Akış Süreci
 7. Genel Sağlık Sigortası İş Akış Süreci
 8. Kısıtlı Maaş İş Akış Süreci
 9. Maaş Farkları İş Akış Süreci
 10. Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
 11. Naklen Geliş İş Akış Süreci
 12. Naklen Gidiş İş Akış Süreci
 13. Satın Alma İş Akış Süreci
 14. Sınav Ücreti İş Akış Süreci
 15. Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
 16. Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
 17. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
 18. Ölüm Yardımı İş Akış Süreci
 19. Ön Ödeme (Avans - Kredi) İş Akış Süreci
 20. Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akış Süreci
 21. İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İş Akış Süreci
D-YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Arşiv Birimi İş Akış Süreci
 2. Disiplin Kurulu İş Akış Süreci
 3. Fakülte Kurulu İş Akış Süreci
 4. Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
 5. Gelen Evrak İş Akış Süreci
 6. Giden Evrak İş Akış Süreci
 7. Yazı İşleri İş Akış Süreci
 8. Yönetim Kurulu İş Akış Süreci
E-TAŞINIR İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Süreci
 2. Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
 3. Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
 4. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
 5. Sayım ve Devir İşlemleri İş Akış Süreci
 6. Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci
 7. Tüketim Çıkış İş Akış Süreci
 8. Zimmet Verme İş Akış Süreci
 9. Zimmetten Düşme İş Akış Süreci