Genel Bilgiler

Fakültemiz Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 10/09/2014 tarih ve 80 sayılı Kararı uyarınca 25/05/2015 tarih ve 2015/7723 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Üniversitemiz tarafından 8.363 m-kare  Eğitim Binası ile 3.349 m-kare Konferans Salonu olmak üzere toplam 11.712 m-kare kapalı alana sahip Fakülte Binamız 2017-2018 Güz Döneminde hizmete girmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.08.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusundaTurizm İşletmeciliği Bölümü (Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı), Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı) programları açılmış olup 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Turizm İşletmeciliği Bölümünde eğitim-öğretim faaliyetine başlanmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniveristesi Ardeşen Yerleşkesinde 4.539 m-kare Kapalı Spor Salonu, 10 daireli lojman binası ve Fakültemize bağlı 17 odalı Uygulama Oteli bulunmaktadır.

Vizyon;

Ardeşen Turizm Fakültesi olarak vizyonumuz, turizm sektörüne kazandırdığı nitelikli işgücü ve turizm bilimine sağladığı katkılar ile uluslararası ölçekte lider, yenilikçi, erişilebilir, en çok tercih edilen ve mezunları sektör paydaşları tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir fakülte olmaktır.

Misyon;

Ardeşen Turizm Fakültesi olarak misyonumuz, sürdürülebilir ve yüksek marka değerine sahip turizm gelişimini gerçekleştirmek üzere; turizm işletmeciliği, turizm meslek formları, yabancı dil ve iletişim teknolojilerinde yetkinliğe sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek, tüm paydaşlara yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bilgi ve projeler üretmek, paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve böylece bölgenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.

Fakültemizde  toplam kalite yönetimi anlayışı içinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli takip edilerek gerekli iyileştirmeler yapılır. Fakültemiz stratejik hedeflerine ulaşmada aşağıdaki ilke ve amaçları benimser:

Değerlerimiz;

 • Özgürlük
 • Özgüven?
 • Özgünlük
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Sorumluluk
 • Katılımcılık
 • Üretkenlik
 • Rekabetçi
 • Kalite odaklı
 • Öğrenci odaklılık
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Paydaşlarla işbirliği
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Demokratik Yönetim
 • Yönetişimi hâkim kılmak
 • Sürekli iyileştirmeyi benimsemek

Amaçlarımız;

 • Turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek yetkinliğe sahip yönetici adayları yetiştirmek,
 • Turizm sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalar yapabilecek öğretim elemanları yetiştirmek,
 • Turizm sektörü ile ilgili bilgi üretimine katkıda bulunmak,
 • Turizm eğitimine katkı sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri ve bilimsel toplantılara katkı sağlamak,
 • Yaşam boyu öğrenme mantığı ile sürekli eğitim programları aracılığı ile bölge paydaşlarının başta turizm işletmelerinin personelleri ve yerel halk olmak üzere turizm eğitim ihtiyacını karşılamak,
 • Turizm sektör paydaşlarından birisi olarak bölgesel turizm sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
 • Turizm sektör paydaşları ile koordinasyon içinde sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretm

Kalite Politikamız

 • Üniversitemiz tarafından benimsenen misyon, vizyon ve kalite yönetimi anlayışı doğrultusunda,  “Turizmde Global Etik İlkelere” uygun olarak;
 • Sektörün değişim ve gelişimine göre sürekli güncellenen programlarla öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim anlayışı içerisinde nitelikli bireyler yetiştirmek;
 • Başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere; ülkemiz ve dünyadaki turizm potansiyelini ortaya çıkaracak, geliştirecek ve sürdürülebilir kılacak bilimsel çalışmalarla, fakültemizi bir bilgi üretim merkezi haline getirmek;