Kalite Geliştirme Kurulu

  • Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK-Başkan

  • Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAY-Üye

  • Dr. Öğr. Üyesi Elif ACUNER-Üye

  • Dr. Öğr. Üyesi Aydın KILIÇ-Üye

  • Öğr. Gör. Kürşat BAŞKAN-Üye

  • Öğrenci Temsilcisi-Üye