Kalite Geliştirme Kurulu

  • Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK-Başkan

  • Yrd. Doç. Dr. Ali AKAY-Üye

  • Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER-Üye

  • Yrd. Doç. Dr. Aydın KILIÇ-Üye

  • Öğr. Gör. Kürşat BAŞKAN-Üye

  • Öğrenci Temsilcisi-Üye