Kalite Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK/Başkan
Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER/Üye
Öğr. Gör. Kürşat BAŞKAN/Üye
Öğrenci Temsilcisi/Üye