Kalite Geliştirme Kurulu

  • Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK/Başkan

  • Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER/Üye

  • Öğr. Gör. Kürşat BAŞKAN/Üye

  • Öğrenci Temsilcisi/Üye