Turizm Fakültesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. Ayrıntılar İçin TIKLAYINIZ!

26 Ocak 2017 Perşembe

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ-ARDEŞEN YERLEŞKESİ

Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanlığı - Ardeşen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Yerleşkesinde, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Yerleşkesi, Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde iken 24.09.1998’de Karadeniz Teknik Üniversitesine devredilen Ardeşen Parke ve Kereste Fabrikası İşletmesinin 66 dönümlük arazisi üzerine kurulmuştur. Ardeşen Yerleşkesi 53.161 m-kare kullanım alanına sahip olup bu kullanım alanı içerisinde halen 1 idari bina, 1 eğitim binası, 1 uygulama oteli, 1 lojman ve 1 kapalı spor salonu mevcuttur. Ayrıca kampüs içinde Üniversitemizin kendi imkânları ile inşaatına devam edilen Ardeşen Turizm Fakültesinin Yeni Eğitim Binası ve Ek Bina İnşaatları ile yeni spor sahası alanları yer almaktadır.

1. ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

Ardeşen Turizm Fakültesi Üniversitemiz Senatosunun 10.09.2014 tarih ve 80 Sayılı Kararı uyarınca Bakanlar Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 2015/7723 Sayılı Kararıyla kurulmuştur. Fakülte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.08.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla açılan Turizm İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı) ile Rekreasyon Yönetimi (Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı) Bölümlerinden oluşmaktadır.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 3 öğretim üyesi (Yardımcı Doçent), 1 öğretim görevlisi ve 31 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Turizm İşletmeciliği Bölümüne kayıtlı toplam 31 öğrenciden 5’i (%16’sı) Rize ilinden 26’sı (%84’ü) ise diğer illerden gelmiştir. Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci daha alarak öğretim faaliyetlerine devam etmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin diğer iki bölümü ise halen aktif değildir. Fakültemiz kısa dönem içinde Turizm İşletmeciliği Bölümünün akademik kadrosunu daha da güçlendirip Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü aktif hale getirmeyi planlamaktadır.

Tablo-1. Ardeşen Turizm Fakültesi Bölümlerine Göre Öğrenci Sayıları (2016-2017)
Bölümün Adı
Öğretime Başlama Yılı
Öğrenci Sayıları
Rize İli
Diğer İller
Toplam
Turizm İşletmeciliği
2016
5
26
31
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
-
-
-
-
Rekreasyon Yönetimi
-
-
-
-
Toplam
-
5
26
31
 
2017 yılı itibari ile Ardeşen Turizm Fakültesine kayıtlı toplam öğrenci sayısı 31’dir (Bk. Tablo-1).  Ardeşen Turizm Fakültesi akademik kadrosunda 3 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi idari kadrosunda ise 1 fakülte sekreteri ve 1 şef görev yapmaktadır.

Ardeşen Yerleşkesinde 8.363 m-kare alan üzerinde inşa edilmeye başlanan Turizm Fakültesi Eğitim Binası (A-Blok + B-Blok)  ile 3.349 m-kare alan üzerinde inşa edilmeye başlanan Turizm Fakültesi Ek Bina (Konferans Salonu=C-Blok) inşaatları 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir (Bk. Tablo-2 ve Tablo-3).

 
Tablo-2. Ardeşen Turizm Fakültesi Eğitim Binası Bölümlerinin (A-Blok + B-Blok) Dağılımı
Mekânın Türü 
Bodrum Kat
Zemin Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat
4. Kat
Toplam
Derslik
 
3
5
5
 
 
13
Amfi
 
 
 
 
4
 
4
Bilgisayar Laboratuvarı
 
2
 
 
 
 
2
Turizm Laboratuvarı*
 
 
1
 
 
 
1
Atölye
4
 
 
 
 
 
4
Ofis Odası
 
10
9
11
9
 
39
Teknik Birim
4
 
 
 
 
 
4
Arşiv
1
 
 
 
 
 
1
WC
4
4
4
4
4
 
20
Engelli WC
 
1
1
1
1
 
4
Kütüphane
 
 
 
 
1
 
1
Çalışma Salonu
 
 
 
 
1
 
1
Mescit
2
 
 
 
 
 
2
Sığınak
1
 
 
 
 
 
1
Kantin
 
1
 
 
 
 
1
Oyun Salonu
 
1
 
 
 
 
1
Dinlenme Salonu
 
 
 
 
 
1
1
Teras-Balkon
 
1
 
 
1
 
2
Yaklaşık Toplam Alan (M-Kare) 
1.591
1.817
1.632
1.632
1.632
59
8.363
*Turizm Laboratuvarı 1 Süit ve 1 Oda, Lobi, Acente ile Resepsiyon Bölümlerinden Oluşmaktadır.

Tablo-2 incelendiğinde Turizm Fakültesi Eğitim Binası 13 derslik, 4 amfi, 2 bilgisayar laboratuvarı, 4 atölye odası, 39 ofis odası, 4 teknik birim, 1 arşiv odası, 24 WC (4’ü engelli WC), 1 kütüphane, 1 çalışma salonu, 2 mescit, 1 kantin, 1 oyun salonu, 1 dinlenme salonu, 1 sığınak ve 2 teras balkondan oluşmaktadır.
Tablo-3. Ardeşen Turizm Fakültesi Ek Bina (Konferans Salonu) Bölümleri (C-Blok)
Mekânın Türü 
Zemin Kat
1. Kat
2. Kat
Toplam
Ofis Odası
2
3
5
10
Mutfak
1
 
 
1
Yemekhane
1
 
 
1
Soğuk Hava Deposu
4
 
 
4
Depo
2
1
 
3
Bulaşık Yıkama
1
 
 
1
Soyunma Odası
2
 
 
2
WC
2
2
 
4
Engelli WC
1
 
 
1
Konferans Salonu
 
1
 
1
 Yaklaşık Toplam Alan (M-Kare) 
1.185
1.180
984
3.349
 
Tablo-3 incelendiğinde Ardeşen Turizm Fakültesi Ek Binası (C-Blok) 10 ofis odası, 1 mutfak, 1 yemekhane, 4 soğuk hava deposu, 3 depo, 1 bulaşık yıkama odası, 1 soyunma odası, 5 WC (1’i engelli WC) ile 1 konferans salonundan oluşmaktadır. Turizm Fakültesi Ek Binasının toplam kullanım alanı 3.349 metre karedir (Bk. Tablo-3). Böylece Turizm Fakültesinin topla kullanım alanı yaklaşık olarak 11.712 metre karedir (8.363+3.349).

2. ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuz eğitim binasında 7 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında 62 bilgisayar mevcudu olup öğrencilerin dersleri esnasında kullanımlarına açıktır. Dersliklerde 8 adet yansıtım cihazı bulunmaktadır. Yine eğitim binasında kullanıma açık kütüphane vardır. Kütüphanede 2.500 adet kitap ve 4 adet bilgisayar bulunmaktadır.

2.1. Bölüm ve Öğrenci Sayıları

Ardeşen Meslek Yüksekokulunun 4 farklı programı aktif haldedir. Bu programlar arasında Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgisayar Programcılığı (I. ve II. Öğretim), Turizm ve Seyahat Hizmetleri yer almaktadır (Bk. Tablo-4). Programların hangi yıl içinde eğitim-öğretim faaliyetine başladığı ile programlarda kayıtlı toplam öğrenci sayıları Tablo-4’te yer almaktadır.
 
Tablo-4. Ardeşen Meslek Yüksekokulu Programlarına Göre Öğrenci Sayıları (2016-2017)
Programın Adı
Öğretime Başlama Yılı
Öğrenci Sayıları
Rize İli
Diğer İller
Toplam
Bankacılık ve Sigortacılık
2006
234
378
188
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2006
 
 
132
Bilgisayar Programcılığı
2006
 
 
149
Bilgisayar Programcılığı-II. Öğretim
2006
 
 
109
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2016
 
 
29
Toplam
-
234
378
607
 
Tablo-1 incelendiğinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ardeşen Meslek Yüksekokulunda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 607’dir. Bu öğrencilerden 234’ü (%38’i) Rize ilinden geriye kalan 378’i (%62’si) ise Rize ili dışından geldiği anlaşılmaktadır (Bk. Tablo-4).

2.2. Akademik Personel

Ardeşen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde 1 Profesör (Müdür V.), 12 öğretim görevlisi ve 2 okutman görev yapmaktadır.

2.3. İdari İşler ve İdari Personel

Ardeşen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur kadrosunda olmak üzere toplam 6 idari personel görev yapmaktadır.

3. DİĞER PERSONELLER

RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin güvenliği 10 özel güvenlik personeli (2 kadın,  8 erkek) tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca özle şirket bünyesinde çalışan 7 temizlik personeli ve 1 kadrolu işçi Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulumuzda görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda her yıl Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında süreli kursiyer işçiler çalıştırılabilmektedir.

4. KAPALI SPOR SALONU VE DİĞER SPOR TESİSLERİ

Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi içinde 4.539 m-kare kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonunda Basketbol, Voleybol, Hentbol maçları oynanabilmektedir. Ayrıca masa tenisi ve Bilardo masaları mevcuttur. Ardeşen GSK Bayan Hentbol Takımı antrenman, ulusal ve uluslararası maçlarını Kapalı Spor Salonumuzda gerçekleştirmektedir. Kapalı Spor Salonundan Turizm Fakültesi ile MYO öğrencileri ortak olarak yaralanmaktadır.  
Ayrıca ihalesi 2016 Yılı içinde Üniversitemiz tarafından yapılan ve içinde halı saha futbol, voleybol, basketbol ve tenis sporlarının oynanabileceği 2 adet açık spor tesisi tamamlanarak 2017 yılı içinde öğrencinin hizmetine sunulmuştur.

5. UYGULAMA OTELİ

Uygulama Otelinin oda sayısı 22 olup 35 yatak bulunmaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında uygulama otelimiz bayan öğrencilerimize yurt olarak hizmet vermiştir. Uygulama Oteli Turizm Fakültesi ve MYO ile ortak kullanılmaktadır. Uygulama Oteli 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminde Üniversitemiz tarafından bakımı ve onarımı yapılmak üzere atıl tutulmaktadır.

6. ÖĞRENCİ YURDU VE LOJMAN

Kampüs alanı içerisinde YURTKUR tarafından ihalesi yapılmış olan 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen 200 kız, 200 erkek olmak üzere 400 kişilik öğrenci yurdu yapılacaktır. Bunun yanında yerleşke içinde akademik ve idari personelin yararlanabileceği 10 daireli lojman binası bulunmaktadır.
 
 
Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
Ardeşen Meslek Yüksekokulu Müdür V.
 
Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
Ardeşen Turizm Fakültesi Dekan V.
 
-Yeni Turizm Fakültesi İnşaatı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor. Ayruntılar İçin TIKLAYINIZ! (PDF)
-Yeni Turizm Fakültesi İnşaatı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor. Ayruntılar İçin TIKLAYINIZ! (WORD)